Курс "Бухгалтерський та податковий облік + 1С:Бухгалтерія"      

Курс "Бухгалтерський та податковий облік + 1С:Бухгалтерія"

    Розділи курсу "Бухгалтерський та податковий облік + 1С: Бухгалтерія 8 (ред. 2.0)"

Навчальний курс складається з 24 розділів. Розділи включають лекції, практичні приклади, відео уроки, законодавчі акти, довідкові матеріали, рубрику "Питання-відповідь", тести і завдання. Матеріали на сайті періодично оновлюються. Розділи 01, 06, 07 доступні для перегляду неавторизованим користувачам. Навчання за курсом "1С:Бухгалтерія 8" починається з 06 розділу. Посилання на скачування всіх відео уроків ви знайдете після змісту в розділах 01 і 06. Успіхів Вам у навчанні!

        Розділ 01. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Ми дізнаємося, що таке бухгалтерський облік, які його види, хто є користувачами бухгалтерської інформації, які завдання ведення обліку і які функції бухгалтера. Поговоримо про об'єкти бухгалтерського обліку, тобто про те, що необхідно враховувати. Дізнаємося, що представляє собою головне правило бухгалтерського обліку.

Перейти до розділу >>

       Розділ 02. Баланс і його побудова

У розділі більш детально поговоримо про основний фінансовий звіт підприємств - бухгалтерський Балансі. Детально розглянемо його структуру, складові частини (Актив і Пасив). На прикладах подивимося як господарські операції впливають на Баланс.

Перейти до розділу >>

       Розділ 03. Рахунки обліку та відображення операцій

В даному розділі ми розглянемо принципи відображення операцій з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Для цього треба вивчити основні рахунки, їх класифікацію по відношенню до Балансу. На прикладах подивимося як правильно відобразити операції за допомогою проводок.

Перейти до розділу >>

        Розділ 04. Основи податкового обліку (єдиний податок, ПДВ, податок на прибуток)

В даному розділі ознайомимося з основними податками: єдиним податком, податком на додану вартість і податком на прибуток. Ми розглянемо методику їх розрахунку та відображення в обліку. Також будуть вказані терміни сплати податків та здачі звітів.

Перейти до розділу >>

        Розділ 05. Організація бухгалтерського обліку

В даному розділі розглянемо методологію організації бухгалтерського обліку. Які форми ведення обліку? Хто може вести облік? Які організаційні та регламентуючі облік документи повинні бути? Яка може бути облікова політика підприємства? Від відповідей на ці питання, в значній мірі, залежить якість і ефективність ведення обліку.

 Перейти до розділу >>

        Розділ 06. Загальні принципи роботи в 1С

Розглянемо загальні принципи роботи в програмі 1С, познайомимося з інтерфейсом, розглянемо механізм реєстрації операцій і формування звітності. Також поговоримо про довідники і регістри, які дозволяють зберігати дані про об'єкти аналітичного обліку. Основну увагу приділено принципам роботи з документами.

Перейти до розділу >>

        Розділ 07. Початок обліку в 1С

Починаємо практичну роботу з конфігурацією "Бухгалтерія для України" програми "1С:Підприємство" версії 8. Встановимо і запустимо програму. Введемо основні відомості про наше підприємство. Ми дізнаємося як можна вказати настройки користувача і встановити настройки програми.

 Перейти до розділу >>

        Розділ 08. Заповнення довідників в програмі 1С

В даному розділі ми заповнимо довідник "Номенклатура", навчимося встановлювати різні типи цін на номенклатуру, вкажемо дані про контрагентів, навчимося виконувати основні дії в формах списку.

 

 Перейти до розділу >>

        Розділ 09. Кадровий облік

В даному розділі ми познайомимося з основами кадрового обліку на підприємствах, механізмом прийому співробітників на роботу і звільненням, особливістю обліку кадрів в 1С.

Перейти до розділу >>

        Розділ 10. Введення залишків в 1С. Журнал операцій

В даному розділі ми введемо залишки по різних рахунках на початок місяця. Це буде актуально, якщо ви вводите дані в 1С на підприємстві, яке працює вже кілька місяців або років. Також познайомимося з журналом операцій і механізмом відображення господарських операцій.

Перейти до розділу >>

        Розділ 11. Взаєморозрахунки з контрагентами. Банківські операції

В даному розділі ми будемо купувати і продавати товари оптом, перераховувати і отримувати гроші за безготівковим розрахунком. При цьому проаналізуємо різні варіанти торгівлі з контрагентами: без передоплати, з передоплатою, з частковою передоплатою. Також розглянемо операцію, пов'язану з розрахунково-касовим обслуговуванням банку.

Перейти до розділу >>

        Розділ 12. Аналіз даних. Стандартні та управлінські звіти

В даному розділі навчимося проводити відбір і сортування документів в журналах, а також аналізувати накопичені дані за допомогою стандартних і управлінських звітів. Знання основ аналізу допоможе вам знаходити необхідну інформацію в узагальненому і аналітичному вигляді.

Перейти до розділу >>

        Розділ 13. Облік основних засобів та нематеріальних активів

В даному розділі розглянемо особливості обліку двох видів необоротних активів: основних засобів і нематеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні необоротні активи (будівлі, споруди, транспорт, обладнання, меблі тощо) вартістю більше 6000 грн. Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, дозвільні документи (ліцензії, патенти), документи, що підтверджують право власності.

 Перейти до розділу >>

        Розділ 14. Облік малоцінних активів

Під малоцінними активами розуміються малоцінні необоротні активи та швидкозношувані предмети, а також бібліотечні фонди. В даному розділі розглянемо особливості обліку двох видів малоцінних активів: малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП). До МНМА належать матеріальні необоротні активи (обладнання, меблі, інструменти тощо) вартістю не більше 6000 грн. МШП включають малоцінні активи, які мають термін служби не більше 1 року.

Перейти до розділу >>

        Розділ 15. Облік одержуваних і реалізованих послуг

Розглянемо особливості обліку послуг. На початку відобразимо операції з отримання послуг, з якими стикаються всі підприємства. Потім розберемо операції з надання (реалізації) послуг. Також познайомимося з особливістю обліку витрат, пов'язаних з наданням послуг.

Перейти до розділу >>

        Розділ 16. Облік касових операцій і операцій з підзвітними особами

Розглянемо особливості обліку касових операцій і операцій з підзвітними особами. На початку проаналізуємо специфіку операцій з готівковими коштами (отрамання, витрати, обмеження, документація). Потім розберемо методику ведення обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами. На конкретному прикладі розглянемо механізм відображення касових операцій і операцій з підзвітними особами в програмі 1С.

 Перейти до розділу >>

        Розділ 17. Облік оплати праці (частина 1)

В даному розділі розглянемо різні методи нарахування заробітної плати, механізм розрахунку лікарняних і відпускних. Перед виплатою зарплати треба з неї зробити утримання податків і внесків. Розглянемо основні утримання та нарахування ЄСВ з фонду оплати праці.

 Перейти до розділу >>

        Розділ 18. Облік оплати праці (частина 2)

Підготуємо нашу інформаційну базу для нарахування зарплати в програмі 1С. Розглянемо механізм нарахування і виплати заробітної плати та податків з неї в програмі 1С. Виплатимо зарплату різними способами (через касу і банк). Ознайомимося з особливостями виплати авансів по зарплаті.

Перейти до розділу >>

        Розділ 19. Облік оплати праці (частина 3)

В даному розділі розглянемо порядок нарахування і виплати персоналу лікарняних та відпускних в 1С. Розглянемо особливості виплат за договорами цивільно-правового характеру.

 Перейти до розділу >>

        Розділ 20. Закриття місяця. Особливості обліку єдиного податку в 1С

В даному розділі навчимося закривати місяць в програмі 1С, тобто вивчимо послідовність підсумкових дій в кінці місяця після введення всіх документів за цей період. Розглянемо як правильно визначати фінансові результати (прибуток або збиток) за місяць. Також проаналізуємо особливості обліку єдиного податку в 1С.

Перейти до розділу >>

        Розділ 21. Облік виробництва продукції

В даному розділі будемо враховувати процес виробництва готової продукції. Пройдемо всі основні етапи: закупівля матеріалів та обладнання, прийом на роботу виробничого працівника, складання калькуляції, передача матеріалів у виробництво, оприбуткування продукції на склад та її реалізація. Навчимося визначати і аналізувати фактичну собівартість виробленої продукції.

Перейти до розділу >>

        Розділ 22. Регламентована звітність (частина 1)

В даному розділі познайомимося з принципами роботи з регламентованими (зовнішніми) звітами, які треба подавати в державні органи. Розглянемо Фінансовий звіт малого підприємства, Декларацію з податку на прибуток та Декларацію з ПДВ. Проаналізуємо склад показників звітів і їх взаємозв'язок з даними бухгалтерського обліку. Подивимося як можна вивантажити звіти в електронному вигляді з програми 1С для відправки до відповідних державних органів.

Перейти до розділу >>

   Розділ 23. Регламентована звітність (частина 2)

Розглянемо механізм формування Декларації з єдиного податку, нарахування і сплати єдиного податку. Також сформуємо форму №1ДФ (звіт по ПДФО та військовому збору), Звіт з ЄСВ та Звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності.

Перейти до розділу >>

        Розділ 24. Додаткові уроки

У додаткових уроках розміщуються матеріали в текстовому і відео форматах, які не можна віднести до якогось розділу. Багато матеріалів підготовлені за вашими заявками. Також тут міститься відео урок, в якому показується як вивантажити інформаційну базу з 1С та розмістити її на сервері для перевірки викладачем.

Перейти до розділу >>